Connect with us

اعلامیې

اعـلامیۀ امـارت اسـلامی افغانسـتان

Published

on

با تأثر فراوان آگاه شدیم که در اثر زلزله در هرات، بادغیس و شمار دیگری از ولایت های کشور، تعدادی از هموطنان ما به شهادت رسیده وخسارات مالی بجا مانده است.
امارت اسلامی افغانستان به تمام شهدای این حادثه المناک بهشت برین و به مجروحین شفای عاجل تمنا دارد و برای خانواده های که عزیزان شان را از دست داده اند، تسلیت خویش را ابراز میکند.
از درگاه الله تعالی استدعا می‌نماییم که مردم ما را در حفظ و امان خود داشته باشد، برای آسیب دیدگان نعم البدل ارزانی فرماید و در آینده از چنین مصیبت ها نجات شان بدهد.
به تمام ارگان های مربوطه نظامی و خدماتی امارت اسلامی هدایت می دهیم که خود را عاجل به مناطق زلزله زده رسانیده، امکانات را برای انتقال مجروحین به شفاخانه ها فراهم نمایند، برای بی سرپناهان سرپناه و در قسمت رساندن مواد .خوراکی، اقدامات عاجل را انجام دهند.
به همین ترتیب، ارگان های امنیتی باید از تمام امکانات زمینی و هوایی خود برای نجات آنانی که زیر آوارها گیر مانده اند، استفاده کنند.
ما همچنان از هموطنان ثروتمند خود می خواهیم که هر گونه همکاری و کمک های ممکنه شان را به برادران مصیبت زده خود انجام دهند.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *