Connect with us

افغانستان

بـرگـزاری عــروسـی دســتـه جمـعی ۵۰ زوج در کابل

Published

on

عروسی دسته جمعی ۵۰ زوج از اقوام مختلف کشور به‌ ابتکار بنیاد سیلاب‌ و به کمک مالی تاجران برگزار گردید. دامادان ازینکه در این محفل عروسی‌ کردند و از مصرف هنگفت عروسی رهایی‌یافته‌اند، خرسند هستند و توقع‌دارند که چنین برنامه‌ها در کشور ادامه‌ یابد تاجوانان بتوانند از رسم و رواج‌های بی‌‌مورد و کمر شکن رهایی یابند و به آرزوی شان که همانا عروسی است، برسند.
سید احمد سیلاب از برگزار کنند‌گان عروسی دسته‌ جمعی که با هزینه ۶ میلیون افغانی عروسی ۵۰ زوج را با کمک‌های مالی تاجران کشور در کابل برگزار کرده می‌گوید: «همه ساله هزاران جوان، کشور را بخاطر خسران و نامزد‌ های‌شان و رسم رواج‌های بی‌مورد، ترک میکنند و تعداد شان در آب‌ها غرق می‌شوند که مقصرِ این بدبختی‌ جوانان، بزرگان و کسانی هستند که در بخش رسم و رواج‌های بی مورد و کمر شکن، تلاش نمی‌‌کنند».
آقای سیلاب نیز اشاره نمود: «تنها عروسی‌کردن مشکل جوانان نیست بلکه یک جوان‌ وقتی نامزد می‌شود رو به‌رو به فرهنگ‌های بی مورد از جمله نوروزی، عیدی و زمستانی هستند که باید این فرهنگ‌ها برچیده شود».
آقای سیلاب نیز می‌گوید وقتی ما میگویم تاریخ ۵ هزار ساله داریم و باعث شکست امپراطوری‌ها شدیم و نیز در صف اول نماز می‌خوانیم باید در قسمت عروسی و رسم و رواج‌های بی‌مورد عملاً توجه نماییم.
سید احمد شهید خیل، معاون نظامی امر به معروف و نهی از منکر در این محفل می‌گوید: « ماباید فرهنگ اسلامی خود را در تمام موارد زندگی‌ اجمتاعی و فردی تطبیق نماییم».
وی نیز می‌گوید که دشمنان اسلام در تلاش از بین بُردن اخلاق اسلامی، بشری و فردی ما هستند که قادر به چنین آرمان نخواهند شد.
این‌مقام امر به معروف و نهی از منکر نیز می‌گوید که ما نباید زیر تاثیر تبلیغات غربی برویم، چون اسلام حقوق بهتر برای زنان در قرآن‌ کریم داده‌است که ما باید اسلام را به گونه‌ی درست مطالعه نماییم و از حقوق خود بهتر آگاهی کسب نماییم.
حاجی نایب، بزرگ قومی در این محفل‌ دسته جمعی ضمن تشکری از کمک کنندگان مالی این برنامه‌ می‌گوید که جوانان ما بخاطر رواج‌های ناپسند روانه‌ی مرز‌های بیرونی می‌شوند.
این بزرگ قومی والدین را مخاطب قرار داد. می‌گوید که بالا جوانان و اولاد‌های تان رحم کنید و باعث نشوید که جوانان بخاطر شما روانه‌ی مرز‌های بیرونی‌شوند.
عبدالوهاب داماد به نمایندگی از دیگر دامادان این محفل، ضمن‌ سپاسگزاری از برگزاری کنند‌گان این محفل می‌گوید: «ما تشکری می کنیم از کسانی که‌ این محفل را برگزار نمودند و باعث شدند تا ۵۰ زوج به آرمان شان برسند و سنت بهترین پیامبر عالم را ادا نمایند».
این تازه داماد می‌گوید که جوانان بخاطر فقر و تنگ‌دستی راهی کشور‌های بیرون مرزی می‌شوند. این تازه داماد می‌گوید که برگزاری چنین برنامه ها می‌تواند به یک فرهنگ در کشور تبدیل‌ شود و از فرهنگ ناپسند و مصارف گزاف جلو گیری ‌کند.
وی از والدین تقاضا نمود که به عروسی دسته جمعی اشتراک‌ نمایند و از سرمایه گذاران کشور خواست تا در قسمت برگزاری چنین برنامه‌ها کمک بیشتر نمایند.
این‌‌‌ عروسی دسته‌ جمعی درحالی برگزار می‌گردد که‌اکثریت جوانان بخاطر نبود امکانات مالی از عروسی اِبا می‌ ورزند و یا هم کشور را به مقصد کشور‌های‌ همسایه و فراتر از آن ترک می‌کنند.
ببرک قیومی

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *