Connect with us

ټولنه اوکلتور

راه اندازی رقابتهای کتابخوانی جوانان راتشویق به مطالعه میکند

Published

on

مطالعه کتاب سطح دانش وتجربه جوانان و دیگر قشر جامعه راارتقاء داده،ازنظرروحی افکارشان راتاحدودی زیاد بارور میسازد. به منظوررشد فرهنگ مطالعه درمیان جوانان
کتابخانه وسالون مطالعه عرفان رقابت کتابخوانی وانگیزه دهی برای مطالعه را برگزارنمود.مسئولین برگزاری این رقابت، هدف ازبرگزاری این برنامه درمیان جوانان راایجاد و نهادینه ساختن فرهنگ مطالعه درمیان نسل جوان کشور میدانند.رحمت الله فروتن مدیر مسول کتابخانه وسالون مطالعه عرفان گفته: نیازاست که باایجاد رقابت ها تلاش صورت گیرد، تاجوانان به فرهنگ کتابخوانی روی بیاورند؛زیرا کشورمانیازبه جوانانی دارد که مطالعه کتاب همانند سایرکارهای روزمره اش باشد. باخوانش کتاب می توان کشوررادرعرصه های مختلف به ترقی وپیشرفت رساند. گفتنیست دراین مسابقه بزرگ کتابخوانی به تعداد۴۵۰ تن آقایان وبانوان اشتراک کرده بودندکه ۲۵۰ تن ذکور و۲۰۰ تن اناث راشامل میشدند. برای رشد فرهنگ مطالعه درمیان نسل جوان باید رقابت های سالم مقاله نویسی وکتابخوانی بیشتر برگزارگردد؛ تافرهنگ مطالعه وکتابخوانی رشدنماید. کسانی که دراین رقابت مقام نخست رااحرازکرده بودند پنجصدهزارافغانی وبرای مقام دوم وسوم سیصد وچهارصدهزارافغانی جایزی نقدی تشویقی اهداء گردید.
یکی از مهم ترین فواید مطالعه روزانه، یادگیری می باشد. طبق تحقیقات انجام شده دانشمندان می گویند: مطالعه کتاب، شبکه پیچیده ای از مدارها و سیگنال ها مغز را تحریک می کند و از آلزایمر و زوال عقل جلوگیری به عمل می آورد. همان طور که ورزش برای سلامتی بدن مفید می باشد، خواندن کتاب نیز می تواند در تقویت نیروی مغز مفید و تاثیرگذار واقع شود.از بارزترین اهمیت کتاب و کتاب خوانی می توان به بهبود فعالیت حافظه اشاره کرد. هر چه در مغز خود اطلاعات جدیدی ذخیره کنید، حافظه بهتر تقویت می شود و خاطرات را به شکل موثرتری به یاد می آورد.یکی از سرگرمی های جذاب با قیمت مناسب، مطالعه کتاب می باشد. روان شناسان بر این باور هستند که بهترین شیوه آموزش، ایجاد فضایی می باشد که در کنار سرگرمی، مطالب هم صورت گیرد. اکثر کتاب هایی که امروزه منتشر می شوند با همین هدف ترتیب شده و شما می توانید به جای تماشاکردن فیلم، کتابی را بخوانید که هم جنبه سرگرمی دارد و هم سطح دانش شما را بالا می برد.
امروزه با توجه به مشکلات متعددی که در زندگی وجود دارد، مطالعه کتاب سبب می شود که تمام امور ذهنی خود را بر یک موضوع متمرکز کنیم. خواندن کتاب همچنین در کاهش استرس و افزایش تمرکز می تواند بسیار موثر واقع شود. چرا که با سرعت بالا به اطلاعات پیچیده تسلط پیدا کرده و در زمان کمتری به نتایج عالی دست پیدا می کنیم.

نوری

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *