Connect with us

افغانستان

پروسس محصولات زراعتی و نقش آن در رُشد اقتصاد کشور

Published

on

شریعت: آکادمی علوم افغانستان به ادامه‌ی سیمینار‌های علمی خود اینبار سیمینارِ علمی را تحت عنوان پروسس محصولات زراعتی و نقش آن در رُشد اقتصاد کشور در حضورِ مقامات امارت اسلامی و نماینده‌های نهاد‌های دولتی به ویژه‌‌ رهبری وزارت زراعت کشور برگزار نمود.
برگزار کنند‌گان این‌ سیمینار علمی می‌گویند که جنگ‌ها در طول تاریخ باعث گردید که کشور ما در بخش زراعت آن‌ چنان پیشرفت نکند. آنان نیز می‌گویند که همه ساله محصولات زراعتی کشور بنابر عدم پروسس معیاری در کشور ارزش شان را از دست می‌دهند و حتا محصولات زراعتی کشور تخریب می‌شوند.
برگزار کنندگان این‌ سیمینار با مقاله‌های علمی شان افزودند که پروسس و معیاری نمودن محصولات زراعتی باعث ایجاد اشتغال برای‌ جوانان و حمایت از قشر دهقان کشور شده و نیز باعث ارزش دادن به محصولات زراعتی در بازار های بیرونی می‌‌شود.
امیرجان ثاقب معاون طبیعی و تخنیکی اکادمی علوم افغانستان در این سیمینارِ علمی می‌‌گوید که زراعت باعث بقای زندگی است:«افغانستان بهترین آب و هوا را برای رُشد هر نوع‌ محصولات زراعتی‌ دارد توجه در بخش زراعت و محصولات زراعتی باعث بقای زندگی است».
آقای ثاقب وجود سرد خانه‌ها را در نگهداری و توازن ارزش محصولات زراعتی در کشور نیاز و ضروری می‌داند: «نهادهای مربوطه باید توجه نمایند و اگر سرد خانه داشته باشیم می‌توانیم که‌ ارزش‌ میوه خود را نگهداریم و کشور ما باید واردات و صادرات داشته باشد و محصولات زراعتی ما جایگاه بهتری از نگاه کیفیت دارد».
محمد یونس سالک، نماینده وزارت اقتصاد کشور با خوانش پیام این وزارت می‌گوید که ایجاد راهکار‌ها برای رُشد اقتصاد کشور باعث ایجاد کیفیت در زندگی مردم می‌شود.
وی‌ می‌گوید که اکنون استقلال سیاسی داریم و با کمک‌ مردم خود میتوانیم که در سایر بخش‌ها به استقلالیت‌ برسیم: «اکنون استقلال سیاسی داریم و ما می‌توانیم به همکاری مردم در بخش‌های مختلف به استقلالیت برسیم. در بیست سال گذشته در بخش زیر بنای کشور جدا از اینکه توجه صورت نه گرفت، بلکه سایر زیر بناهای کشور تخریب و فلج گردید».
این‌‌ نماینده وزارت اقتصاد کشور اشاره نمود که امارت اسلامی افغانستان در تلاش خود کفایی کشور و ایجاد شغل برای جوانان کشور است.
این‌ در‌حالیست که افغانستان با وجود محصولات زراعتی با کیفیت، اما بنابر نبود بسته بندی معیاری، محصولات زراعتی بازار خوب در داخل کشور و بیرون مرزی ندارند و نیز همه ساله محصولات زراعتی کشور بنابر سیاست‌های کشور پاکستان در این سوی مرز تخریب می‌شود و تاجربان و سرمایه گذاران کشور با بسته شدن گذرگاه تورخم ضربه اقتصادی را از این ناحیه متحمل می‌شوند.
از سوی دیگر نبود سرد‌ خانه های معیاری در کشور باعث شده تا محصولات زراعتی کشور در فصل خود ارزش خود را از دست بدهد و اگر سرد‌ خانه‌ها در تمام ولایات کشور وجود داشته باشد، تاجران میتوانند که محصولات زراعتی را در سرد‌ خانه‌ها نگهداری نمایند که این باعث‌‌ ایجاد توازن بازار محصولات زراعتی در کشور شده و از صادر نمودن محصولات زراعتی به کشور‌های همسایه با پول کم جلوگیری می گردد.
ببرک قیومی

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *